1. Allmänt 
Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”), Headbrands AB (org.nr 556661-3658), hädanefter kallat Mr Barber, ”oss” eller ”vi”, på Mr Barbers webbplatser, appar eller via telefon (gemensamt kallade ”mrbarber.com”). 

Genom att använda mrbarber.com.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning. 

Beställningar kan endast göras av registrerade företag i Sverige.  

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Mr Barber vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på mrbarber.com vid den tidpunkt då du gör din beställning. 

Du förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen mrbarber.com, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton. 

2. Priser och avgifter 
De priser som anges på Mr Barber är exklusive lagstadgad mervärdesskatt. 

Vid beställning överstigande 1000kr exklusive mervärdesskatt utgår ingen fraktkostnad. Vi beställning understigande 500kr exklusive mervärdesskatt beräknas fraktkostnaden i kassan. Om vi inte kan leverera din beställning i sin helhet, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer du inte att debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser. 

3. Beställning 
När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en mrbarber.com-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras. 

4. Leverans 
Din beställning skickas normalt samma eller påföljande vardag. Vi skickar paketet med Postnord till angiven leveransadress. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp. 

Mr Barber iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige. 

För aktuellt pris för respektive leveranssätt, se info i kassan. 

5.  Retur – och bytesrätt 
Det går ej att returnera eller byta beställda och mottagna varor.  

Om du har mottagit en felaktig eller defekt vara ska du omgående meddela oss på Mr Barber via [email protected] för hantering av ditt ärende.  

6. Betalsätt 
Betalning sker via vår samarbetspartner Briqpay. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande erbjuds genom Briqpay Checkout är kortbetalning, Swish och direktbetalning. 
Läs mer nedan. 

7. Vårt ansvar  
Mr Barber ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism. 

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på mrbarber.com är begränsade till det totala beloppet för din beställning. 

Om du har problem med en produkt som du har köpt från mrbarber.com online och inte har kunnat lösa tvisten med Mr Barber, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr

8. Färger och mått 
Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på mrbarber.com är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt. 

9. Garanti 
Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar Mr Barber gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom ovanstående instruktion och returnera varan till oss. 

10. Överlåtelse 
Mr Barber förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan. 

11. Klausulers giltighet 
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet. 

12. Innehavare av rättigheter 
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på mrbarber.com, tillhör Headbrands AB och dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av mrbarber.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Mr Barber. 

13. Bolagsinformation 
Headbrands AB. 
Skiffervägen 25 ,224 78 Lund 
Org.nr: 556661-3658 
Momsregistreringsnummer: SE556661365801 

Dataansvarig (DPO) 
Christian Nilsson 
christian.nilsson_at_headbrands.se